Információk
 

Az iskoláról
A Dover Elearning online nyelviskola 2009 márciusában kezdte meg tevékenységét. Az iskola célja, hogy az internet felhasználásával, hatékony és élvezetes módon oktassa az angol nyelvet. A Dover – a hagyományos oktatáson túl – valódi alternatívát kínál, azaz olyan nyelvtanulási lehetőséget, melynek keretében – a gazdag és változatos tananyag elsajátítása mellett – komoly diákközösségek is kialakulhatnak. A hallgatók által kitűzött célok elérését és a program eredményességét rendszeres felmérésekkel biztosítjuk. “Tartalom. Közösség. Siker”. Ez a Dover Elearning mottója, és egyben a Dover Elearning filozófiájának legfontosabb elemei.Kihívás

Bárhol és bármikor tanulhat. Ez az elearning két legfontosabb eleme a hagyományos osztálytermi tanulással szemben. Emellett az elearning biztosítja a tartalom egységességét, és jelentős költségmegtakarítást eredményez a vállalatok számára. Ezek a legfontosabb tényezők, melyek miatt a 90-es évek közepén hatalmas népszerűségre tett szert az elearning rendszer. Az elearninges nyelvoktatásnak azonban szembe kellett nézni azzal a ténnyel, hogy a nyelv sokarcú, és legtöbb eleme igen szubjektív. Az internetes hanghordozók felhasználásával, a rendszeres visszacsatolással, a beszéd és a kiejtés előtérbe helyezésével a Dover Elearning vállalta a kihívást, és komoly eredményeket ért el. Az összes készség területén – a beszédértéstől az írásig, a szövegértéstől a beszéd fejlesztéséig – olyan eredményeket értünk el, melyek sok esetben meghaladják az osztálytermi módszerek által elért eredményeket.Megközelítés

Mindannyian tudjuk hogy a legeredményesebben úgy lehet megtanulni egy nyelvet, ha az ember abban a nyelvi közösségben él. Ideális esetben ez azt jelenti, hogy az adott országban lakik, vagy anyanyelvi barátokkal beszél nap mint nap. A hagyományos osztálytermi oktatással szemben – mely sok esetben a nyelvtanra és a nyelvhelyességre koncentrál – a Dover Elearning az adott kulturális környezetbe helyezi a nyelvet. A példák a való életből valók, és azt mutatják be, hogy egy született angol vagy amerikai hogyan használja a nyelvet. A diákok minden egyes fejezetben interaktív kapcsolatban vannak a tartalommal. Sikerrel kell venniük a hallgatási, beszéd, szövegértési és írásbeli feladatokat ahhoz, hogy a következő fejezetre ugorhassanak. Természetesen a Dover Elearning nyelvtant is oktat, azonban az elsődleges cél, hogy élő példák segítségével megismertessük a diákokat az angol nyelv rendkívül gazdag világával.

Bizonyos idő elteltével a diákok komoly tanulóközösségeket hoznak létre. Az egyetemi élet egyik legfontosabb eleme az, hogy a diák nincs egyedül, hanem egy nagyobb egység része. Ez az egység mindig változik, alakul és formálódik olyan formán, ahogy az együtt dolgozó diákok és tanárok azt alakítják. A Dover Elearning is ilyen hangulatot szeretne teremteni. Arra ösztönözzük diákjainkat, hogy beszélgessenek, kössenek barátságot, segítsék egymást, játsszanak nyelvi játékokat, hozzanak létre tanuló közösségeket, és saját ötleteikkel is járuljanak hozzá az iskola színvonalának emeléséhez.Miben más a Dover Elearning?

A Dover nem egy a sok olyan oldal közül, mely azt állítja magáról, hogy “elearning website”. A Dover Elearning kifejlesztésének legutóbbi 18 hónapja során stábunk számos olyan oldalt tanulmányozott, mely azt állítja magáról, hogy “angol nyelvet oktat”. Nagyon sok esetben olyan oldalakkal találkoztunk, melyek sem tartalmilag sem technikailag nem feleltek meg a korszerű elearning követelményeinek. Íme a legjellemzőbbek: nem megfelelő tartalmú és mennyiségű anyag, majd néhány feleletválasztós teszt, mely azonban nem alkalmas arra, hogy komplex tudást mérjen. Az elearning sokkal több, mint csupán emailek váltása a tanár és a diák között. Az elearning sokkal több, mint csupán néhány feletválasztós teszt számítógép által történt javítása. A Dover Elearning egy olyan virtuális egyetem, ahol valódi tanárok, valódi diákok és komoly tananyag formálnak valódi tanulói közösséget. És ne feledjük mottónkat: bárhol és bármikor tanulhat. És találkozni sem kell a tanárral ahhoz, hogy értékelje a kiejtést, és a kérdésre adott válaszokat.

Tanfolyamok

A Dover Elearning sokoldalú és sokszínű, hatalmas tananyag, melynek legfontosabb eleme a tananyag tartalma. Nézzük meg, hogy miképp épül fel a tananyag. Minden jelentős egység – mint pl. az Intermediate English (középhaladó angol) - 30 fejezetből áll. A kisebb, speciális igényű egységek kevesebb fejezetből állnak. Az egyes fejezetek leckéi az alábbiakat tartalmazzák: nyelvtan, írás, beszéd, szövegértés, szókincs, valamint ellenőrző feladatok, tesztek. A diákoknak az összes anyagrészt el kell végezniük, és az összes ellenőrző feladatot meg kell csinálniuk, mielőtt a fejezet utolsó tesztjének nekikezdenének. Ha sikerül a vizsga, mehetnek a következő fejezetre. Egy fejezet teljes elvégzéséhez kb. 8 órára van szükség. Ez azt jelenti, hogy egy kurzus 240 órányi anyagból áll.

Minden egyes fejezet egy-egy témára épül. Pl. a “Food” fejezetben minden egyes lecke a “food” témakörére koncentrál: főzés, étterem, étkezési szokások, receptek, stb. Hasonlóképp, a fejezet többi egysége (írás, beszéd) is a “food” témára épül. A leckék szövegeket, audio és video anyagot tartalmaznak.

Minden fejezet végén feladatsor van, mely a fejezet anyagának elsajátítását teszteli, és minden tizedik fejezet ismétlő fejezet, mely az addig tanultakat foglalja össze. Fontos kiemelni, hogy a nyelvtan tanítása csak kis helyet foglal el a teljes tananyagban. Az iskola elsődleges célja az, hogy a diákot olyan anyanyelvi környezetbe helyezze, melyben a beszéd, a szókincs és a beszédértés elsajátítása kapja a fő hangsúlyt.Súgó (Help)

A Dover Elearning többszintű súgó rendszert (help) épített föl. Az első fokozatban a diák – ha nem ért valamit vagy problémája van - felkeresi a súgó adatbázist. Ha további információkat szeretne megtudni, a tanárnak teszi fel a kérdést. Ekkor a tanár az üzenőrendszeren keresztül elküldi a választ. A kérdés és a válasz ekkor a súgó (help) adatbázisba kerül, hogy a jövőben mások is használhassák. Ha a kérdés olyan jellegű, hogy az üzenőrendszeren keresztül nem lehet megoldani, akkor a tanár és a diák virtuális privát társalgószobában találkoznak. Van egy fórum is, ahová a diákok elküldhetik más diákoknak szánt kérdéseiket.Tandíj

A tanítás módszertanához hasonlóan a tandíj fizetése is eltér a szokásostól. Nem a hagyományos fizetési rendszert alkalmazzuk, hanem a hallgatók ún. Dover krediteket vásárolhatnak. A rendszer használata során a kreditek ugyanúgy fogynak, mint ahogy az üzemanyag fogy egy autóból. Ha egy diáknak elfogynak a Dover kreditjei, újabbakat kell vásárolnia ahhoz, hogy továbblépjen a rendszerben. Nem minden elearningen belül folytatott tevékenység kerül azonos számú kreditbe. Például egy fejezet leckéjének tartalmi feldolgozása több kreditbe kerül, mint ha valaki egy baráti beszélgetést folytat a társalgóban. A diákoknak lehetőségük van arra, hogy megszakítsák tevékenységüket (pause), ha például pihenni szeretnének, vagy sürgős telefonhívást kaptak. Ekkor természetesen leáll a számlálórendszer. Amennyiben valaki néhány perc után sem kapcsolódik vissza a rendszerbe, az automatikusan leáll, és kilépteti a hallgatót.

Ahhoz, hogy valaki használni tudja a rendszert, minimálisan annyi kreditet kell vásárolnia, ami 5 fejezet feldolgozásához elegendő. Mivel a tananyag feldolgozásához szükséges idő nem mindenki esetében egyforma, a Dover Elearning olyan idő rendszert dolgozott ki, hogy egy átlagosnál valamivel lassabb tempójú diák be tudja fejezni az 5 fejezetet. A kreditek elegendőek ahhoz, hogy egy diák kényelmesen használhassa a rendszert, de nem elegendőek ahhoz, hogy 2 diák osztozzon rajta.

Nyeremények: A Dover Elearning Dover kreditekkel jutalmazza azon diákjait, akik hozzájárulnak a rendszer bővítéséhez, vagy más területeken nyújtanak kiemelkedőt. Dover kreditet kapnak azok, akik angol nyelvű vicceket küldnek be, akik játékokat nyernek meg, vagy valamilyen hasznos anyagot küldenek.A Dover Elearning sajátosságai

Tartalom
• minden nap új angol viccek és tippek
• beépített szótár
• szintenként 240 óra angol nyelvi kurzus
• 30 különböző témájú fejezet
• Minden fejezet tartalmaz audio, video és szöveg anyagot
• Megfelelő tartalmú anyagok az összes készséghez (nyelvhasználat, beszéd, írás, szövegértés, hallás utáni értés, nyelvtan, kiejtés)
• Kizárólag anyanyelvi tanárok által összeállított tananyag
• Látható mérőeszközök
• Hozzáférés minden korábban befejezett fejezethez
• Online virtuális jegyzettömb

Segítség és pontozás
• online kereshető súgó terület
• kizárólag anyanyelvi tanárok értékelik a feladatokat
• segítség magyar nyelven is
• utasítások és súgó a rendszer minden elemében
• fórumok, ahol a diákok segíthetik egymást
• az egyes készségeket külön-külön is mérő pontozás (gyakorlatok, beszéd, írás, szövegértés, nyelvtan)
• rendszeres és személyre szóló visszacsatolás a tanárok részéről
• azonnali válasz minden kérdésre és problémára
• részletekbe menő gyakorlatok, tesztek és értékelések

Közösség
• frissíthető profilok
• online csevegés (chat)
• online fórumok
• online üzenő rendszer
• tanulócsoportok
• az "On Campus dobozban" láthatjuk a többi éppen tanuló diákot
• Böngésző diák profilok
• Egymás ellen játszható angol játékok
• Diákok által feltölthető tartalom
• Visszacsatolás, ahol megtudhatjuk, mit gondol a tanár
• Javaslatok és felmérések
• Diák rangsor és statisztika

Pénzügy
• azonnali kredit vásárlási lehetőség PayPal rendszeren keresztül
• teljes naplózási rendszer, mellyel megtekintheti, mikor és mennyit használta a rendszert
• kredit-szerzési lehetőség
• a rendszer felfüggesztése és a számlázás szüneteltetése néhány percre (Pause)
• automatikus kijelentkezés inaktivitás esetén

Technológia
• teljes online üzenő rendszer
• online hangfelvétel
• gyorsan letöltődő AJAX támogatású oldalak
• kiemelkedő Flash technológia a videóknál
• teljesen biztonságos és privát rendszer

Bővebb információkat találhat a rendszer ingyenes próbaváltozatában (Próbálja ki! menüpont)